Tags: funktionella material


Amorfa metaller och funktionella material på konferens

Vi välkomnar Exmets Lena Thorsson som talare till konferensen AM-Dagen – 3d-print för svensk industri. Hon kommer att förklara hur företagets amorfa metaller fungerar samt lyfta frågan om funktionella material och dess användning i industriapplikationer. Egenskaperna hos flertalet av dagens 3d-printade metallegeringar uppfyller kraven i etablerade standarder för motsvarande konventionella material. Nu är det dags […]