Tags: ge garages


Programmet klart till GE Garages Umeå

Nu är programmet spikat till General Electrics roadshow GE Garages. Den 7-10 oktober landar man på Sliperiet i Umeå med utrustning och föreläsare. Syftet med konceptet är att skapa intresse för teknik, innovationer och digital tillverkning. Dagarna inleds med en 48-timmar lång Makeathon, ett slags marathon för teknikfrälsta problemlösare. Med hjälp av IT och 3d-print […]

General Electric håller teknikdagar i Umeå

General Electrics roadshow GE Garages kommer till Sverige i höst. Den 7-10 oktober landar man på Sliperiet i Umeå med utrustning och föreläsare. Syftet med konceptet är att skapa intresse för teknik, innovationer och digital tillverkning. GE Garage genomförs i samarbete med Umeå universitet. Under fyra dagar kommer man att hålla föreläsningar, workshops och prova […]