Tags: geometry vaildation


Från kvalitetskontroll till produktion

Sigma Labs, ett amerikanskt företag som tillverkar utrustning och programvara för kvalitetskontroll och geometrisäkring i metallbaserad 3d-printning, kommer att utöka sin verksamhet med produktionstjänster. Företaget har investerat i en metallmaskin från EOS med modellnamnet M290. Kopplat med den egenutvecklade programvaran för kvalitetskontroll av 3d-printade metallkomponenter, PrintRite3D Inspect, avser man att arbeta mot företag med behov […]