Tags: immaterielrätt


Är ditt företag redo för att dra nytta av 3d-print?

GÄSTKRÖNIKA: 3d-print, den revolutionerande teknik som omvandlar digitala modeller till fysiska ting, gör fritt mångfaldigande av rättighetsskyddade produkter enklare än någonsin. Intåg av 3d-printrar och 3d-scannrar på konsumentmarknaden väcker frågan hur företag kan skydda sina immaterialrättsliga portföljer. Relativt få etablerade marknadsaktörer har ändrat affärsstrategier och anpassat affärsmodeller efter de strategiska möjligheter 3d-print tillhandahåller. Mot bakgrund […]

Stora förluster att vänta på piratkopiering

År 2018 kommer 3d-printade piratkopior att innebära att rättighetsinnehavare världen över förlorar hundra miljarder dollar årligen. Det menar analysföretaget Gartner i en ny rapport. – De kraftigt minskade kostnaderna för att investera i 3d-printrar, scannrar och verktyg för formgivning gör att teknikerna för stöld av immaterielrättsliga tillgångar är alltmer tillgänglig, menar Gartner. Du behöver inte […]