Tags: iso


digital metal ralf carlström

De säkrar upp med certifiering

Digital Metal meddelar att deras binder jetting metallsystem, DM P2500, UL-certifieras. I dagarna lanserar de även två nya legeringar som tål höga temperaturer. 

Helhetssyn när EOS utvecklar kvalitetskontroll

Helhetssynen är en av de viktigaste aspekterna när EOS utvecklar sin kvalitetskontroll för serieproduktion med 3d-skrivarteknik. Från tillverkning av prototyper, handlar det idag allt mer om att…

Amerikansk standard förenklar materialvalet

ASTM är den amerikanska motsvarigheten till ISO i Europa, med samma mandat att ta fram standarder, men med rätt annorlunda organisation och tillvägagångssätt. F3049 är organisationens nysläppta standard. Denna definierar de specifika egenskaperna hos olika metallpulver som är framtagna för additiv tillverkning, något som gör det möjligt för användare att göra en korrekt bedömning av […]

Samarbetar för utveckling av standarder

På konferensen Additive/Aerospace Summit i Los Angeles i mitten av oktober stod frågan om standardisering i fokus. Den europeiska organisationen SASAM, Standardization in Additive Manufacturing, har genom sina samarbeten kommit igång med en första kartläggning av målsättningar. SASAM har identifierat de största aktörerna i AM-branschen och erbjuder flera nätverkande event för att utveckla en målbeskrivning […]

Var med och påverka kommande ISO-standarder

Sommaren 2011 inleddes ett nytt ISO-arbete inom området additiv tillverkning på initiativ av det tyska standardiseringsorganet DIN. Sverige har en strategiskt viktig roll i arbetet, som ansvarig för arbetsgruppen för terminologi. I det tyska standardiseringsförslaget pekar man på att utvecklingen av additiv tillverkning som produktionsmetod hittills varit relativt osystematisk, dels på grund av bristen av […]