Tags: kärnkraftverk


Del till kärnreaktor nu satt i bruk

Oak Ridge National Laboratory (ORNL), som lyder under den amerikanska energimyndigheten, har 3d-printat fyra fästen för bränslepatroner till en kärnreaktor. Fästena är de första i sitt slag och de har installerats och används nu i rutinmässiga driftförhållanden vid ett kärnkraftverk i delstaten Alabama. 

Ringhals löser komplicerade verktygsproblem

3DP I SVERIGE: På kärnkraftverket Ringhals står sedan början av året en nyinköpt 3d-printer och kör ut unika verktyg som används för underhåll och inspektioner. Ansvarig för tekniken är utvecklingsingenjören Ivar Jonsson och han ser redan stora fördelar med en komplettering till den befintliga verkstaden. – Tidigare kunde det ta veckor att få fram verktyg […]