Tags: lars-erik rännar


Workshop: ”Det krävs för framtiden”

Den 21 oktober arrangerade Alfred Nobel Science Park tillsammans med IUC Stål & Verkstad workshopen “Additiv tillverkning metall”. Under workshopen belystes bland annat vilka typer av detaljer lämpar sig bäst för metallprinting. 

Investerar i avknoppning från Mittuniversitetet

Almi Invest investerar 3,5 miljoner kronor i AIM Sweden, Additive Innovation & Manufacturing Sweden AB, som etablerar en helt ny…

Workshop samlar landets forskare inom 3d-print

Den 14-15 januari genomfördes den första svenska workshopen för 3d-print för alla som är verksamma vid universitet och högskolor. Det var forskningscentret Sports Tech Research Centre vid Mittuniversitetet som tog initiativet för att hitta nya samarbeten kring additiv tillverkning. 3d-print, eller additiv tillverkning, är en teknik som har väckt stor uppmärksamhet de senaste åren på […]