Tags: magnus rené


Arcam tappar sin vd

Arcams vd, Magnus René, samt ekonomichefen och vice vd:n Johan Brandt, har sagt upp sig från företaget. René har varit med sedan början av 2000-talet och var…

Arcam tar in en kvarts miljard i nyemission

Arcam har genomfört en riktad nyemission av 1,8 miljoner nya aktier till Första AP-fonden. Det tillför företaget cirka 250 miljoner kronor före emissionskostnader. Den riktade nyemission om 1 799 999 nya aktier sker till en teckningskurs om 139 kronor per aktie. Teckningskursen motsvarar en premie om cirka 3 procent mot 5 till 20 dagars volymviktad […]

Så gick det för Arcam förra året

Nu släpper Arcam sin årsrapport för 2014. Den visar att nettoomsättningen ökade med 70 procent till 339 miljoner kronor (199,4). Nettoresultatet ökade till 57,1 miljoner kronor (15,4). Förra året var ett av de mest händelserika i Arcams historia. Företaget gjorde två strategiskt viktiga förvärv. Först var det köpet av den kanadensiska metallpulvertillverkaren AP&C Advanced Powders […]

Arcams strategi ligger fast

EUROMOLD: Enligt Arcams vd Magnus René har intresset på årets Euromold varit över all förväntan och man räknar med runt 70 procent fler besökare i år jämfört med förra året. Arcam har två tydliga vertikaler som man satsar på; flyg och implantat. Omsättningsmässigt är de två områdena ungefär lika stora, och det visar också den […]

Arcam inleder året med vinst

3d-printerleverantören Arcam går från nollresultat till en vinst på 3,6 miljoner kronor första kvartalet i år. Omsättningen landade på 64,9 miljoner kronor, nära en fördubbling jämfört med samma period förra året, på 38,1 miljoner kronor. I resultatet ingår jämförelsestörande poster på 6 miljoner kronor till följd av köpet titanpulvertillverkaren AP&C. – Arbetet med att industrialisera […]

Magnus René, Arcam: Sverige släpar efter i 3D-tekniken

3D I SVERIGE: – Sverige ligger rejält efter i bruk av direkttillverkning med 3D-print. Verkstadsföretagen borde vara mindre rädda för nya metoder. Det  säger Magnus René, VD för 3D-printertillverkaren Arcam. Vi gick en rask vandring med honom på huvudkontoret i Mölndal. Det är bokmässa i Göteborg, mobilnätet är tillfälligt ur funktion, och  i Arcams lobby […]