Tags: Mikael Högfors


3d-printat vapen – ett verkligt hot?

Vad gäller 3d-utskrifter är det bara fantasin som sätter gränser. Men vad händer när CAD-filer av dödliga vapen släpps fria för allmänheten?