Tags: modeller


Framtiden för 3d-print hos Arkitektkopia

3d-printing har blivit en vanligare del i arbetsprocessen för allt från protoyping till marknadsföring. Hos Arkitektkopia har de ökat investeringen för att 3d-printa med kvalitet för sina kunder. 

BioMimics ger bättre medicinska modeller

BioMimics är en ny lösning från Stratasys för att formge och skriva ut realistiska anatomimodeller för utbildning och planering för kirurger. Modellerna skrivs ut med…

Realism i fokus för ny 3d-printer för dentalmodeller

Stratasys Objet260 Dental Selection är en helt ny lösning för att 3d-printa realistiska dentalmodeller. 3d-printern använder Stratasys polyjetteknik som medger flera färger och materialkombinationer i en och samma produktion. Objet260 är främst framtagen för medelstora till stora dental- och ortodontilabb som vill kunna producera dentalmodeller i fyrfärg baserat på data från intraoral scanning. Särskilt användbar […]

Digital historia till försäljning

3d-modelleverantören Threeding.com har skrivit ett avtal med Regional Historical Museum of the Black Sea i Varna, Bulgarien. Enligt avtalet kommer Threeding att scanna och sälja utställningsföremål på sin webbplats. I en första omgång handlar det om ett hundratal historiska föremål som kommer att ingå i Threedings nätbutik. Alla digitala modeller kommer att vara möjliga att […]