Tags: NanoSafety2


Forskar om hur restpartiklar påverkar hälsan

Ett forskarteam vid Örebro universitet ska kartlägga vilka hälsofaror som finns med 3D-printingtekniken, till exempel när det gäller kemikalier och nanopartiklar.