Tags: nfc


3d-printat vapen – ett verkligt hot?

Vad gäller 3d-utskrifter är det bara fantasin som sätter gränser. Men vad händer när CAD-filer av dödliga vapen släpps fria för allmänheten? 

Skräddarsydda produkter pratar med mobilen

Det amerikanska företaget Flomio utvecklar olika former av NFC-lösningar (Near Field Communication), det vill säga små chip som kan kommunicera med bland annat mobiltelefoner och läsplattor. De kan utföra enklare uppgifter som att skicka information till din mobil, starta en app, eller användas i samband med mobilbaserade betalningar. För att använda tekniken behöver man ha […]