Tags: nyemission


Arcam får in en miljard på nyemission

Styrelsen i Arcam har beslutat om en nyemission som ska tillföra kassan runt en miljard kronor. Pengarna ska bland annat användas för att öka…

Arcam tar in en kvarts miljard i nyemission

Arcam har genomfört en riktad nyemission av 1,8 miljoner nya aktier till Första AP-fonden. Det tillför företaget cirka 250 miljoner kronor före emissionskostnader. Den riktade nyemission om 1 799 999 nya aktier sker till en teckningskurs om 139 kronor per aktie. Teckningskursen motsvarar en premie om cirka 3 procent mot 5 till 20 dagars volymviktad […]