Tags: Oak Ridge National Laboratory


Del till kärnreaktor nu satt i bruk

Oak Ridge National Laboratory (ORNL), som lyder under den amerikanska energimyndigheten, har 3d-printat fyra fästen för bränslepatroner till en kärnreaktor. Fästena är de första i sitt slag och de har installerats och används nu i rutinmässiga driftförhållanden vid ett kärnkraftverk i delstaten Alabama. 

Byggföretag 3d-printar energismart bostad

Det amerikanska byggföretaget Clayton har tillsammans med Oak Ridge National Laboratory, ORNL, ett av världens främsta labb för 3d-printforskning, ritat och byggt ett koncepthem där flera delar är 3d-printade. Resultatet är en bostad med smarta energilösningar. Projektet, AMIE, Additive Manufacturing and Integrated Energy, består av en modest konceptbostad på 20 kvadratmeter som även ska vara […]

Hans forskning ger finare detaljer

3DP I SVERIGE: Joakim Karlsson är industridoktorand på SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Det projekt han arbetar med syftar till att förbättra en av de tekniker som används för att producera metallföremål, Electron Beam Melting, eller EBM. Målet är att dels göra produktionsprocessen billigare, dels att anpassa tekniken så att den kan producera applikationer med finare […]