Tags: online


ARRK lanserar onlinetjänst i Norden

Servicebyrån ARRK Europe gör nu sin onlinetjänst för SLA- och SLS-delar tillgänglig i Norden. Detta då företaget har en alltmer växande kundkrets.

3d-printade optiska produkter kan beställas online

Nederländska Luxexcel är en av världens första företag att erbjuda 3d-printade optiska produkter. Nu inleder man ett samarbete med den tyska 3d-printtjänsten Trinckle 3D för att bygga en lösning för onlinebeställning av 3d-printade linser och optiska komponenter. Den patenterade 3d-printteknik som Luxexcel tagit fram heter Printoptical Technology. Den gör det möjligt att tillverka transparenta produkter […]

Onlineverktyget Tinkercad får nytt liv

Autodesk har tecknat ett slutgiltigt avtal om att förvärva tidigare nedläggningshotade Tinkercad, ett enklare, webbaserat 3d-designverktyg som rönt stor uppmärksamhet sedan det släpptes förra året. Förvärvet av Tinkercad kommer att inlemmas i Autodesks 123D-portfölj, anpassad för konsumentanvändare. Autodesk har för avsikt att låta Tinkercad-tjänsten vara fortsatt tillgänglig som en del av företagets utbud av konsumentprodukter. […]