Tags: örebro universitet


Forskar om hur restpartiklar påverkar hälsan

Ett forskarteam vid Örebro universitet ska kartlägga vilka hälsofaror som finns med 3D-printingtekniken, till exempel när det gäller kemikalier och nanopartiklar.

Nytt utbildningsprogram fokuserar på metall

Mittuniversitetet har beviljats två miljoner kronor av KK-stiftelsen för att starta ett utbildningsprogram på avancerad nivå inom additiv tillverkning med metalliska material. Utbildningen ska möta industrins stora behov av utbildad personal.

3d-printade bildelar under lupp

Från Italien till Sverige. Tillsammans med Universitet i Bologna ska Örebro universitet analysera hållfastheten i nydesignade och 3d-printade delar till sportbilar. Delarna skickas från Italien för att undersökas i en CT-skanner på universitetet.

Stort intresse för additiv dag med SAAB och 3DTC

Karlskoga är en viktig knutpunkt i Sveriges framtida industri. Därför anordnade Alfred Nobel Science Park, genom projektet 3DTC, och SAAB en expertkonferens kring…

Doktorandseminarier om metalliska material

Örebro universitet håller i sommar och i höst doktorandseminarier om 3d-utskrift av metalliska material. Fokus ligger på hur detta påverkar…

Fordonsexpert till konferensen 3D-Dagen

Nu är det knappt två månader kvar till 3dp.se:s stora strategikonferens 3D-Dagen. Den 24 november på Kistamässan arrangerar vi Sveriges största dag för dig som är nyfiken på…

Mer affärsnytta med ny forskning

Tawfiq Shams, affärsutvecklingschef på PLM Group, inleder nu arbetet med sin doktorsavhandling med fokus på affärsnyttan med 3d-skrivar…

Miljoner till 3d-printforskning på Örebro universitet

Örebro universitet har tillsammans med koordinatorn SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och andra samarbetspartners fått 5,4 miljoner kronor från Vinnova. Finansieringen ska användas för att undersöka hur 3d-print kan bidra till en snabbare, mer flexibel och anpassad produktion. Det kan i sin tur kan öka Sveriges konkurrenskraft på den internationella marknaden. – Det behövs för att […]