Tags: paul gatenholm


Nya möjligheter att 3d-printa i trä

Forskare vid Chalmers har tagit fram ett träbaserat bläck för 3d-utskrift. – Att tillverka produkter på det här sättet skulle kunna leda till enorma besparingar när det gäller resurser och skadliga utsläpp, säger Paul Gatenholm. 

Medtech-konferens med världskänd Chalmers-forskare

3dp MedTech är den första svenska konferensen med fokus på hur 3d-skrivare används inom medicinteknik. Målet med konferensen är att de som är yrkesverksamma inom vården ska…

Forskare på Chalmers 3d-printar med cellulosa

En forskargrupp vid Chalmers är först i världen med att lyckas skriva ut och torka tredimensionella objekt helt av cellulosa med hjälp av en 3d-bioskrivare. De kan också tillsätta kolnanorör så att materialet leder ström. – Det finns stora miljöfördelar med att få in cellulosa i den här snabba teknikutvecklingen, säger Paul Gatenholm, professor i […]