Tags: printrite


Från kvalitetskontroll till produktion

Sigma Labs, ett amerikanskt företag som tillverkar utrustning och programvara för kvalitetskontroll och geometrisäkring i metallbaserad 3d-printning, kommer att utöka sin verksamhet med produktionstjänster. Företaget har investerat i en metallmaskin från EOS med modellnamnet M290. Kopplat med den egenutvecklade programvaran för kvalitetskontroll av 3d-printade metallkomponenter, PrintRite3D Inspect, avser man att arbeta mot företag med behov […]

Verktyg för realtidsmätning av metallproduktion på gång

Sigma Labs, en amerikansk tillverkare av inspektionssystem för metallbaserad 3d-printning, har ingått ett avtal med Honeywell International. Syftet med avtalet är att betatesta den kommande programvaran Printrite 3D Deform, ett verktyg som realtidsmäter distortion i geometrier under själva produktionsprocessen i 3d-printrar för metallproduktion. Fördelen med denna typ av realtidsmätning under pågående produktion är att, snarare […]