Tags: rapport


Rapport om 3d-skrivarteknik i skolan

En ny rapport från analysföretaget Research and Markets ser närmare på hur användningen av 3d-skrivarteknik för skolor och utbildningsinstitut utvecklas mellan 2017-2021. Enligt företaget…

Ett av tre företag tillverkar slutprodukter

En ny global undersökning från revisions- och konsultföretaget EY visar att ett av tre företag tillverkar slutprodukter med 3d-skrivare. I synnerhet sker detta i industrier som…

Branschen mognar, menar årlig rapport

Jämte den tunga rapporten Wohlers Report, så är franska servicebyrån Sculpteos årliga undersökning ett bra komplement. I år visar den bland annat att…

Årets Wohlers Report har landat

Nu kommer årets utgåva av den ledande rapporten om den globala 3d-skrivarbranschen – Wohlers Report. Rapporten visar bland annat att den globala omsättningen…

Medicinteknik visar stark tillväxt, enligt rapport

Enligt en ny rapport från analysföretaget Future Market Insights beräknas den globala marknaden för 3d-utskrivna medicintekniska produkter att…

Lång väg kvar för många branscher, enligt EU-rapport

En ny omfattande EU-rapport har undersökt hur industriell 3d-skrivarteknik används inom EU. Man undersöker också vilka utmaningar och…

Nya siffror visar på kraftig global tillväxt

Nya siffror från det amerikanska analysföretaget IDC visar att 3d-skrivarinvesteringarna förväntas att uppgå till 35 miljarder dollar år 2020. Det framgår av en…

Nordisk undersökning om 3d-skrivaranvändning

Ett samarbete mellan flera finska universitet och forskningsorganisationer ska utmynna i en omfattande rapport om användningen av 3d-skrivarteknik i Norden. Alla som…

Industrin ser positivt på 2016 enligt rapport

Svensk Industriförening, Sinf, presenterar idag sin rapport Underleverantörsbarometern. Den visar att industrin ser positivt på 2016 och fler budgeterar för…

Marknadsutvecklingen för 3d-printmaterial

Enligt en ny rapport från analysföretaget Transparency Market Research, TMR, kommer marknaden för 3d-printmaterial att öka med 18 procent årligen mellan 2014-2020. En ökad efterfrågan på…