Tags: regeringen


Damberg

Mer matchmaking inom svensk industri

Svensk industri fortsätter att investera tungt i Sverige. Inom 3d-tekniken har detta märkts genom ett flertal nystartade innovationslabb. Nu tilldelas Tillväxtverket 20 miljoner för att göra Sverige världsledande inom hållbar industriell produktion. 

Regeringen utreder nanoteknik

Regeringen har tillsatt en särskild utredare med uppgift att lägga fram en nationell handlingsplan för en säker användning och hantering av nanomaterial. Uppdraget går till tidigare generaldirektören för Kemikalieinspektionen, Ethel Forsberg. – Det känns mycket inspirerande att få en sådan förfrågan. För mig är det viktigt att man inom ett nytt teknikområde kan föra samman […]