Tags: sigma labs


Sigma Labs DEFORM håller koll på geometrin

Amerikanska Sigma Labs utvecklar inspektionslösningar och programvara för 3d-printvärlden. Nu lanserar företaget programvaran DEFORM, som är en…

Brist på kvalitetskontroll hämmar industriell 3d-print

Det finns flera utmaningar som hämmar en bredare implementering av 3d-printning av metallkomponenter, den största är kanske bristen på repeterbarhet och små kvalitetsvariationer i komponenterna. För de industrivertikaler där det ställs extrema säkerhetskrav – fordon, flyg- och medicinteknik, är det kritiskt att man har tillgång till samma verktyg och metoder för kvalitetskontroll som traditionell tillverkningsteknik. […]

Från kvalitetskontroll till produktion

Sigma Labs, ett amerikanskt företag som tillverkar utrustning och programvara för kvalitetskontroll och geometrisäkring i metallbaserad 3d-printning, kommer att utöka sin verksamhet med produktionstjänster. Företaget har investerat i en metallmaskin från EOS med modellnamnet M290. Kopplat med den egenutvecklade programvaran för kvalitetskontroll av 3d-printade metallkomponenter, PrintRite3D Inspect, avser man att arbeta mot företag med behov […]

Verktyg för realtidsmätning av metallproduktion på gång

Sigma Labs, en amerikansk tillverkare av inspektionssystem för metallbaserad 3d-printning, har ingått ett avtal med Honeywell International. Syftet med avtalet är att betatesta den kommande programvaran Printrite 3D Deform, ett verktyg som realtidsmäter distortion i geometrier under själva produktionsprocessen i 3d-printrar för metallproduktion. Fördelen med denna typ av realtidsmätning under pågående produktion är att, snarare […]

Sensor bidrar till felfri metallproduktion

Företaget Sigma Labs har lämnat in en patentansökan för en ny sensorteknik som enligt företaget ska kunna förbättra kvaliteten på 3d-printade metallkomponenter för flyg- och fordonsindustrin. – Den metallbaserade produktionen av komplexa komponenter görs främst med lasersintrings- eller EBM- teknik, säger Mark Cola, Sigma Labs vd. Kraftiga lasrar respektive elektronstråle binder under hög temperatur samman […]