Tags: sintering


Så fungerar Selective Laser Sintering

FÖRDJUPNING: Selective laser sintering, SLS, är en additiv tillverkningsteknik där man använder en laser med hög effekt, till exempel koldioxidlaser för att smälta samman små partiklar av material som plast, metall, keramik eller glas. Metoden brukar kallas sintring på svenska efter engelskans sintering. Tekniken utvecklades och patenterades av Dr Carl Deckard vid University of Texas […]

Billigare metallproduktion med 3d-printer utan laser

Tre forskare vid University of California har utvecklat en ny teknik för metallbaserad 3d-printning som kan leda till både mindre – och billigare – utrustning. Metallbaserad 3d-print kan idag utföras med tre olika tekniker; elektronstråle, eller EBM, en teknik som används av bland annat Arcam, inkjet, där ett metallpulverlager sprayas selektivt med ett härdningsmedel (används av […]