Tags: smartech


Lukrativ framtid spås för AM i metall

År 2031 väntas metallkomponenter värda 75 miljarder dollar produceras årligen med additiv tillverkning. Detta enligt analysföretaget Smartechs senaste prognos.

Polymerprinting ska generera miljarder

En ny rapport från det amerikanska marknadsanalysföretaget SmarTech Analysis visar utvecklingen inom additiv tillverkning av polymerer. En marknad som väntas växa enormt de kommande åren.

Därför kommer företag att välja servicebyråer

Additiv tillverkning av metall är populärt – men flera slutanvändare tvekar inför att investera i egna 3d-skrivare. Detta ger servicebyråerna en stor fördel…

Tioårsprognos för dental 3d-printing

En ny rapport från det amerikanska marknadsanalysföretaget SmarTech Markets Publishing tar behandlar området dental 3d-printning. Rapporten 3D Printing in Dentistry 2015: A Ten Year Opportunity Forecast and Analysis, tar upp utvecklingen områden som utrustning, material och applikationer. I rapporten kan man även fördjupa sig i vilka 3d-printtekniker och material som kan användas i dentalbranschen, samt […]