Tags: smartech


Därför kommer företag att välja servicebyråer

Additiv tillverkning av metall är populärt – men flera slutanvändare tvekar inför att investera i egna 3d-skrivare. Detta ger servicebyråerna en stor fördel…

Tioårsprognos för dental 3d-printing

En ny rapport från det amerikanska marknadsanalysföretaget SmarTech Markets Publishing tar behandlar området dental 3d-printning. Rapporten 3D Printing in Dentistry 2015: A Ten Year Opportunity Forecast and Analysis, tar upp utvecklingen områden som utrustning, material och applikationer. I rapporten kan man även fördjupa sig i vilka 3d-printtekniker och material som kan användas i dentalbranschen, samt […]