Tags: SPOK


Plattform ska knyta samman design och industri

Under Stockholm Design Week kommer en ny nationell plattform lanseras av SPOK, Samtida produktion och konsumtion. Tanken är att den ska knyta samman designbranschen med tillverkningsindustrin i Sverige.