Tags: standard


Ny standard för Powder Bed Fusion-tekniker

En ny internationell standard kommer att stödja den växande användningen av metall i 3d-utskrifter för att säkra kvalitetsprodukter till en rad olika industrier.

Amerikansk standard förenklar materialvalet

ASTM är den amerikanska motsvarigheten till ISO i Europa, med samma mandat att ta fram standarder, men med rätt annorlunda organisation och tillvägagångssätt. F3049 är organisationens nysläppta standard. Denna definierar de specifika egenskaperna hos olika metallpulver som är framtagna för additiv tillverkning, något som gör det möjligt för användare att göra en korrekt bedömning av […]

Var med och påverka kommande ISO-standarder

Sommaren 2011 inleddes ett nytt ISO-arbete inom området additiv tillverkning på initiativ av det tyska standardiseringsorganet DIN. Sverige har en strategiskt viktig roll i arbetet, som ansvarig för arbetsgruppen för terminologi. I det tyska standardiseringsförslaget pekar man på att utvecklingen av additiv tillverkning som produktionsmetod hittills varit relativt osystematisk, dels på grund av bristen av […]