Tags: sten farre


Tacklar frågan om driftstopp

Underhållsmässan i Göteborg ska ta grepp om två tekniker som kan minska risken för oplanerade driftstopp är sensorteknik och additiv tillverkning. – Det här är tekniker som utvecklas i snabb takt, säger Sten Farre, forskningsingenjör på Rise.

3d-print i fokus på Industridagen

Den 5 februari höll Industrirådet sin konferens Industridagen 2015 på Estrad i Södertälje. Under dagen anordnades även ett 3d-print-seminarium. Under rubriken ”En växellåda på 60 minuter – den digitala tillverkningens nästa steg” hölls ett föredrag om additiv tillverkning, myterna och var industrin respektive forskningen befinner sig. Moderator var Sten Farre på Swerea SWECAST. Som illustration […]