Tags: survey


Den största 3d-skrivaranvändaren finns i Europa

Det internationella konsultföretaget Ernst & Young har genomfört en undersökning om användningen av 3d-skrivarteknik. Undersökningen visar att…

Nordisk undersökning om 3d-skrivaranvändning

Ett samarbete mellan flera finska universitet och forskningsorganisationer ska utmynna i en omfattande rapport om användningen av 3d-skrivarteknik i Norden. Alla som…

Investeringarna ökar kraftigt, visar ny rapport

Den internationella servicebyrån Sculpteo har släppt rapporten The State of 3D Printing. Över 1100 företag har deltagit i studien, vilket gör det till den hittills största globala undersökningen. Frågorna rör sig kring trender, utmaningar och prioriteringar för 2015 och framåt. De medverkande företagen finns i 16 olika vertikaler, från konsumentprodukter till kemiföretag. Geografiskt sett medverkar […]