Tags: swerea ivf


Swerea IVF blir en del av RISE

Den svenska forskningskoncernen Swerea IVF, för industriell förnyelse och hållbar tillväxt, slår nu samman en större del av verksamheten med det statligt ägda forskningsinstitutet Research Institutes of Sweden, RISE. 

Swerea_IVF

Swerea IVF fördjupar samarbete kring additiv tillverkning

Statligt ägda Swerea IVF startar en ny produktionslina för additiv tillverkning av metalliska material med fokus på selektiv lasersmältning.

Workshop om miljö och additiv tillverkning

Swerea IVF i Göteborg arrangerar en workshop om hälso- och miljöpåverkan av additiv tillverkning den 9 november. Workshoppen heter HÄMAT och här har…

Fler testbäddar ökar industrins digitalisering

Swerea IVF kommer nu att leda fyra nya testbäddsprojekt med målet är att stötta svensk industri att gå mot en mer hållbar produktion genom att införa…

Forskar på tillverkning av stora komponenter

DiLAM, Digitalized Large Scale Additive Manufacturing, heter ett nytt forskningsprojekt inom additiv tillverkning. Projektet, med en budget på…

Svensk forskning för fiberarmerade 3d-utskrifter

FiAM3D är ett nytt Vinnova-finansierat projekt som ska undersöka fiberarmerade 3d-utskrifter av pulveriserad polymer för lättviktskonstruktioner. Projektet drivs i ett…

Swerea IVF forskar med norska SINTEF Raufoss

SINTEF Raufoss Manufacturing och Swerea IVF har tecknat ett samarbetsavtal med avsikt att tillsammans generera och genomföra FoU-projekt och -tjänster, såväl nationellt som nordiskt och inom EU. Utpekade arbetsområden är: • Additiv tillverkning • Mixade material (stål, aluminium, komposit) • Flexibel automatisering Genom samarbetet vill man skapa en stark verksamhet som gynnar den industriella utvecklingen […]