Tags: test


3DBenchy – en svensk båt som blivit världskänd

3DBenchy är en svenskutvecklad 3d-modell av en liten båt som seglat långt ut i världen. Till synes en oansenlig geometri, men modellen är faktiskt väl genomtänkt och till stor nytta för…

Forskare skriver ut testbehållare för kemisk analys

Ett forskarteam på Helsingfors universitet har 3d-skrivit en mikroreaktor som hjälper dem att studera och analysera kemiska reaktioner mer effektivt, vilket…

Svenskt försök med storskaliga plastutskrifter

Jan Johansson har med sina kollegor på Swerea IVF i Mölndal genomfört tester med storskaliga 3d-utskrifter i plastmaterial. Utskriftsvolymen ligger på uppemot åtta…

Helhetssyn när EOS utvecklar kvalitetskontroll

Helhetssynen är en av de viktigaste aspekterna när EOS utvecklar sin kvalitetskontroll för serieproduktion med 3d-skrivarteknik. Från tillverkning av prototyper, handlar det idag allt mer om att…

Svenskutvecklad modellbåt för benchmarktester

Den svenskutvecklade 3d-printmodellen 3DBenchy är framtagen för att vem som helst ska kunna se vad deras 3d-printer går för. Det är ett slags benchmark-verktyg för de lite mindre 3d-printrarna och sedan tillkomsten har den laddats ner av tusentals användare världen över. Nu kommer nästa version av den lilla båten – med stöd för färg och […]