Tags: undersökning


Metallprinting väntas växa

Technavio, som genomför marknadsundersökningar, publicerade nyligen sin rapport om det internationella marknadsläget för additiv tillverkning av metall. Enligt företaget väntas segmentet ha en årlig tillväxt på 14 procent de kommande åren.

Det väger tungt hos tillverkare

En undersökning, som den internationella servicebyrån Protolabs nyligen genomförde, visar att produktionshastigheten väger tungt bland tillverkare. 

Ett av tre företag tillverkar slutprodukter

En ny global undersökning från revisions- och konsultföretaget EY visar att ett av tre företag tillverkar slutprodukter med 3d-skrivare. I synnerhet sker detta i industrier som…

Branschen mognar, menar årlig rapport

Jämte den tunga rapporten Wohlers Report, så är franska servicebyrån Sculpteos årliga undersökning ett bra komplement. I år visar den bland annat att…

Hinder för ökad industriell användning

Industriell 3d-skrivarteknik är den största marknaden i dagsläget och det område som växer starkast fram till 2024. Det menar analysföretaget…

Medicinteknik visar stark tillväxt, enligt rapport

Enligt en ny rapport från analysföretaget Future Market Insights beräknas den globala marknaden för 3d-utskrivna medicintekniska produkter att…

Nu är det konsumentskrivarna som driver på utvecklingen

Den globala 3d-skrivarförsäljningen steg med 14 procent under första halvåret i år jämfört med samma period i fjol. Det visar siffror från undersökningsföretaget CONTEXT. Intressant nog så är det…

Den globala försäljningen fördubblas i år

Enligt IT-konsultföretaget Gartner kommer försäljningen av 3d-skrivare i år att fördubblas jämfört med föregående år. Totalt antal skeppade enheter landar på…

Produktutveckling i topp enligt undersökning

Den franska servicebyrån Sculpteo har släppt sin årliga globala undersökning ”The state of 3d printing”. Här ser man närmare på hur…

Den största 3d-skrivaranvändaren finns i Europa

Det internationella konsultföretaget Ernst & Young har genomfört en undersökning om användningen av 3d-skrivarteknik. Undersökningen visar att…