Tags: University of Pennsylvania’s School of Engineering and Applied Science


Köttätande växt inspirerar till funktionella utskrifter

Forskare vid University of Pennsylvania’s School of Engineering and Applied Science har studerat möjligheterna att använda 3d-utskrifter för nya smarta, och mer miljövänliga lösningar.