Tags: Value3D MagiX MF-2000


Forskare hittar lösning för
billigare käke

Genom att 3d-skriva totalt 300 dentalmodeller i form av en underkäke, har forskare i Japan hittat det perfekta måttet på lagertjockleken för att skriva ut modeller till så låg kostnad som möjligt.