Tags: vibenite


Uppsalaföretag prisas för hårdmetall

VBN Compontents vinner tyska Best of Industry Award för sin hårdmetall Vibenite 480. – Det är ett stort erkännande, säger Ulrik Beste, Teknisk chef på VBN Components.

Vibenite 350 – tuffaste stålet i världen

VBN Components i Uppsala har utvecklat ett nytt rostfritt material för 3d-utskrift som de menar är det tuffaste rostfria stålet i världen. Vibenite 350, som materialet…

VBN Components får finansiering för att ta fram fler material

Energimyndigheten har beviljat 4 miljoner kronor i finansiering till VBN Components för utveckling av nya 3d-printade material under två år. Företaget har i dag ett stålverk i Uppsala där man tillverkar stålkomponenter i det patenterade och slitstarka materialet Vibenite. – Vi är stolta över att vår 3d-printningsteknik får detta förtroende från Energimyndigheten, säger Martin Nilsson, […]

Så gick pressgjutningen med 3d-printat verktyg

3DP I SVERIGE: Det svenska forskningsprojektet ADDING, en akronym för New generations Tools by ADDitive manufacturING, är ett initiativ som ska pröva om det går att 3d-printa pressgjutningsverktyg som används för att ta fram komponenter i metall. Målet är att korta ledtider, ge mer frihet vid formgivningen, vilket i sin tur ger mer effektiva verktyg. […]

VBN Components klara med anläggning för 3d-printproduktion

Under hösten 2014 gjorde Uppsalaföretaget VBN Components en nyemission och erhöll en stor investering i bolaget. Satsningen innebar att VBN nu på kort tid har kunnat etablera ett högmodernt stålverk i Uppsala där mycket slitstarka stålkomponenter formas genom 3d-printning under namnet Vibenite. Den nya anläggningen ger verkstadsindustrier stora möjligheter att öka sin lönsamhet genom bättre […]

Finansiering ger möjligheter för svensk gjutindustri

Vinnova har valt att delfinansiera ett samarbetsprojekt inom svensk metallindustri där 3d-printade formverktyg i materialet Vibenite 60 ska ge ökad produktivitet på hemmaplan. Med i projektet är Uppsalabaserade VBN Components, som står bakom materialet Vibenite 60. Projektet går ut på att analysera, simulera och prova att 3d-printa (additivt tillverka, friforma) gjutverktyg för aluminiumkomponenter. Tekniken som […]

VBN Components prisas för metallinnovation

Almi Företagspartner delade traditionsenligt ut pris till årets innovatörer i samband med UIC-dagen i går den 21 augusti. Priset Årets Innovatör delades ut till VBN Components som har utvecklat ett nötningsbeständigt material byggt direkt från metallpulver samt en tillverkningsmetodik för användning med additiv teknik. VBN Components är Ulrik Beste, Peter Vikner och Martin Nilsson. De […]

Volvo testar AM-tillverkad kugghjulsfräs

Världens första additivt tillverkade kugghjulsfräs har framgångsrikt testats av Volvo Construction Equipment vid deras fabrik i Eskilstuna. Bakom den AM-tillverkade fräsen står uppsalabaserade VBN Components och Primateria AB. Kugghjulsfräsen är framtagen i det mycket hårda, slitstarka och patenterade stålet Vibenite 60. Tekniken man använt är lasersintring. Fräsen har nu under två månader testats i produktionslinjen […]