Tags: vinnova


Bergslagens verkstadsindustri får bidrag för cirkulär ekonomi

Den regionala innovations- och utvecklingssatsningen Triple Steelix 2.0 har tillsammans med Högskolan Dalarna, Industriellt Utvecklingscenter Dalarna och…

Svenska ortopeder skriver ut frakturer för bättre behandling

Linköpingsföretaget Wematter är på gång med en egenutvecklad SLS-teknik som de menar kommer att göra tekniken tillgänglig även för flera…

Heldag om industrins digitalisering

Digitalisera nu! är en konferens om industrins digitalisering den 8 juni på Clarion Hotel Stockholm. Konferensen handlar om att driva förnyelse, hållbarhet och…

Chalmers får centrum för additiv tillverkning

Chalmers i Göteborg har tillsammans med fyra partners beviljats 36 miljoner kronor från Vinnova för ett nytt kompetenscentrum för…

Svensk forskning för fiberarmerade 3d-utskrifter

FiAM3D är ett nytt Vinnova-finansierat projekt som ska undersöka fiberarmerade 3d-utskrifter av pulveriserad polymer för lättviktskonstruktioner. Projektet drivs i ett…

Miljonregn från Vinnova till 3d-skrivarforskning

Vinnova har beslutat att finansiera ett antal innovationsprojekt inom ramen för digitalisering av svensk industri. Bland projekteten finns bland annat 3d-utskrivna…

Svenskt projekt utvecklar träbaserade 3d-konstruktioner

Det transdisciplinära projektet Would wood ska etablera ett konsortium för att utveckla integrerade material och produktionskoncept för storskalig additiv tillverkning av…

Swerea fortsätter att 3d-printa verktyg i Adding II

Genom projektet Adding II fortsätter Swerea SWECAST utvecklingen av 3d-printade verktyg för pressgjutning.

Workshop samlar landets forskare inom 3d-print

Den 14-15 januari genomfördes den första svenska workshopen för 3d-print för alla som är verksamma vid universitet och högskolor. Det var forskningscentret Sports Tech Research Centre vid Mittuniversitetet som tog initiativet för att hitta nya samarbeten kring additiv tillverkning. 3d-print, eller additiv tillverkning, är en teknik som har väckt stor uppmärksamhet de senaste åren på […]

Miljoner till 3d-printforskning på Örebro universitet

Örebro universitet har tillsammans med koordinatorn SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och andra samarbetspartners fått 5,4 miljoner kronor från Vinnova. Finansieringen ska användas för att undersöka hur 3d-print kan bidra till en snabbare, mer flexibel och anpassad produktion. Det kan i sin tur kan öka Sveriges konkurrenskraft på den internationella marknaden. – Det behövs för att […]