Fortsatt uppgång enligt Hubs trendrapport

Text:Anja Degerholm
PUBLICERAD: 26 juni 2023
AM-marknaden växer och det är framför allt polymera material som används. Foto: Arkiv/Anja Degerholm

Protolabsägda Hubs har släppt sin årliga trendrapport. Den visar på fortsatt tillväxt i branschen med ökad användning och större volymer. En uppåtgående trend som Hubs tror kan eldas på av AI och 4D-printing.

AM-marknaden omsatte under 2022 totalt 17 miljarder dollar, en ökning med 13 procent jämfört med året innan. Enligt Hubs prognos väntas årets siffra landa på 19,9 miljarder dollar.

Svaren från de 1 035 personer i branschen som svarat på enkäten, som är en del av underlaget till rapporten, visar att 71 procent printade fler delar under 2022 än året innan. Bara 8 procent svarar att de printat färre delar.

Prototyper dominerar

De polymera systemen är fortfarande överlägsna de för metallprinting. Den absolut vanligaste metoden att 3D-printa med är FDM (Fused Deposition Modelling), som fler än hälften använder.  20 procent använder SLA (stereolitografi) och 10 procent SLS (Selective Laser Sintering), medan bara 0,7 uppger att de printar med metallpulver och metoden EBM (Electron Beam Melting).

När det gäller applikationer används 3D-tekniken fortfarande i stor grad till prototyper, vilket två av tre svarar att de gör, medan var femte tillverkar slutprodukter. 76 procent uppger att de producerar tio eller fler delar, vilket är 49 procent fler än året innan. En övervägande majoritet, 83 procent, svarar att 3D-printing hjälpt dem att göra betydande kostnadsbesparingar.

De driver utvecklingen

Hittills är det några branscher som särskilt tagit AM-tekniken till sig, bland annat flyg/rymd, fordon och medicinteknik. Hubs pekar ut fem branscher som de anser driver utvecklingen inom additiv tillverkning. Livsmedel är en av dem, särskilt med fokus på printade köttalternativ där det kommit flera produkter på marknaden, till exempel svenska Mycorena. Mode är ett annat område där framför allt skoindustrin utnyttjat fördelarna med 3D-printing, bland andra Adidas, Reebok och nu senast Elastium.

Modeindustrin ses som en bransch där 3D-printing kan få fäste ordentligt. Här textila applikationer som Stratasys visade på förra årets Formnext-mässa.

Motorsport är ett tredje exempel där exempelvis Stratasys inlett ett samarbete med Nascar. Vidare ser Hubs möjligheter inom hälsa och sjukvård med patientnära hjälpmedel och individanpassade läkemedel, och inte minst bioprinting i ett lite längre perspektiv. Flyg- och rymdindustrin fortsätter att vara intressant i sammanhanget, med Relativitys 3D-printade raket Terran 1 som ett exempel på det.

AI i spåkulan

Framtiden är i övrigt AI-assisterad, enligt Hubs, som skriver att det finns ”oändliga möjligheter när 3D-printing och AI möts”. Inte minst för att upptäcka fel och korrigera dessa i realtid under utskriftsprocessen. Generativ design, printoptimering och 4D-printing ses som andra exempel på hur framtiden för additiv tillverkning ser ut. Det sistnämnda innebär att det 3D-printade objektet kan ändra form efter utskriftsprocessen om det till exempel utsätts för fukt eller ändrad temperatur.

Rapporten ”3D Printing Trend Report 2023 – Market insights and forecasts in additive manufacturing” baseras på en enkät, en genomgång av nyheter inom AM samt en analys av andra branschrapporter. Hela rapporten kan beställas gratis här.

Läs vidare

En 3D-skrivare som ryms i handen

Forskare vid MIT och University of Texas i Austin har utvecklat en chip-baserad 3D-skrivare som är ungefär lika stor som ett mynt. Denna unika lilla manick ska kunna användas till exempel för rapid prototyping på språng.
mit_chip-printer-01-PRESS_1

Rapport: 3D-print växer snabbare än väntat

Marknaden för 3D-printing växer snabbare än väntat och beräknas uppgå till runt 57 miljarder dollar i slutet av 2028. Det visar en prognos från Protolabs.
sementprint

Kompakt 3D-labb i fält

Det australiensiska företaget SPEE3D har lanserat något de kallar EMU, Expeditory Manufacturing Unit, det vill säga en produktionsenhet för expeditioner. Den består av en behållare som innehåller allt som behövs för att använda 3D-printing i fält.
EMU-Duo-Outdoors-Larger

Unilever sparar 90 procent med 3D-printade formar

3D-printing börjar hitta vägar in i förpackningsbranschen, framför allt för tillverkning av formar. Ett aktuellt exempel på det är Unilever och Serioplast som gör stora tids- och kostnadsbesparingar på att använda tekniken vid produktutveckling.
Formlabs Unilever 1

Senaste nytt

Freemelt, Sandvik och Mittuniversitetet i nytt samarbete

Freemelt, Sandvik och Mittuniversitetet har ingått ett trepartssamarbete med syftet att accelerera industrialiseringen av additiv tillverkning och E-PBF-teknologin.
Freemelt samarbete

En 3D-skrivare som ryms i handen

Forskare vid MIT och University of Texas i Austin har utvecklat en chip-baserad 3D-skrivare som är ungefär lika stor som ett mynt. Denna unika lilla manick ska kunna användas till exempel för rapid prototyping på språng.
mit_chip-printer-01-PRESS_1

Rapport: 3D-print växer snabbare än väntat

Marknaden för 3D-printing växer snabbare än väntat och beräknas uppgå till runt 57 miljarder dollar i slutet av 2028. Det visar en prognos från Protolabs.
sementprint

Ny chans att gå designkurs

Campus Värnamo får förnyat förtroende av Myndigheten för yrkeshögskolan att starta YH-kursen Design för additiv tillverkning.  
Genre design